Mariusz Wróblewski

Associate Director, Warsaw

With over 15 years' professional experience and wide technical knowledge, Mariusz has extensive experience of delivering and supervising all design stages of complex projects.

Mariusz is also a passionate artist, and his sketches have won several internal competitions at Chapman Taylor as well as awards for external publications.

He joined Chapman Taylor in 2012 as a Senior Architect and was promoted to Associate Director in 2017 in our Warsaw Studio, Poland. Mariusz speaks Polish and English.


Areas of expertise:

Retail / Design Development / Delivery

Dysponując ponad 15-letnim szerokim doświadczeniem zawodowym i wszechstronną wiedzą techniczną, Mariusz posiada bogate doświadczenie w realizacji i nadzorowaniu wszystkich etapów przygotowywania złożonych projektów.

Mariusz jest też artystą z zamiłowania, jego szkice wygrały wiele wewnętrznych konkursów Chapman Taylor, a także były publikowane i nagradzane zewnętrznie.

Dołączył do Chapman Taylor w 2012r. jako Starszy Architekt i został promowany na stanowisko Vice-Dyrektora w 2017r.

Języki: polski, angielski.

Obszary specjalizacji:

Obiekty Handlowe / Kompleksy Wielofunkcyjne / Zaprojektuj + Wybuduj

Related News

All News

Key Projects

All Projects
caret-down-skewed caret-down-thin caret-down caret-left-thick caret-left-white caret-left caret-right-thick caret-right-white caret-right caret-up chinese cross download english facebook grid instagram linked-in list mail map pinterest play-button reset search-nobg search-square share twitter views wechat youtube